Het oorsprong van lijden is verlangen.
The origin of suffering is desire.

about me

in case you feel generous: